Koti

Tavoitteena on erilaisten harjoitteiden ja hoitojen avulla luoda edellytyksiä kuntoutujan omatoimiselle selviytymiselle päivittäisistä toiminnoista kotiympäristössä.