Fysioterapia

Hoitolaitos

Fysioterapiassa ohjataan ja tuetaan kuntoutujaa käyttämään voimavarojaan optimaalisesti liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.


Lähiympäristö

Lähiympäristössä toteutettavassa fysioterapiassa tuetaan itsenäisen ja turvallisen liikkumisen harjoittelua. Tavoitteena on rohkaista liikkumaan vaikeakulkuisessa tai oudossa ympäristössä.


Koti

Tavoitteena on erilaisten harjoitteiden ja hoitojen avulla luoda edellytyksiä kuntoutujan omatoimiselle selviytymiselle päivittäisistä toiminnoista kotiympäristössä.

 
Liikuntasali

Lasten fysioterapiaa toteutetaan koulun liikuntasalilla.