Lääkinnällinen kuntoutus

Tuotamme Kelan järjestämää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille tarkoitettua lääkinnällistä kuntoutusta. Tavoitteena on  työ- tai toimintakyvyn turvaaminen / parantaminen. Kuntoutuksen tarkoituksena on parempi selviytyminen arkielämän toiminnoista sekä elämänlaadun kohentuminen sairaudestasi tai vammastasi huolimatta.