Kotikäynnit

Kotikäyntien tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Toteutamme kotikäyntejä fysioterapialähetteeseen, palveluseteleihin ja maksusitoumuksiin perustuen. Kotikäyntien perusteena on yleensä liikuntakyvyn alentuminen, jolloin harjoittelussa korostuu toiminnalliset ja liikkumiskykyä tukevat harjoitteet.